Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubiewo

Odsłony: 1

Uprzejmie informuję, że dnia 6 grudnia o godz. 15:00 w Domu Kultury w Lubiewie odbędą się kolejne konsultacje społeczne dotyczące opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubiewo.

W związku z powyższym, serdecznie zapraszam do uczestnictwa w spotkaniu mieszkańców Lubiewa, przedstawicieli instytucji, podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych.

Liczymy na Państwa obecność, bo każda sugestia, inicjatywa czy koncepcja zgłoszona na spotkaniu stanowić będzie cenny wkład w opracowanie ww. Programu.

Dla każdego uczestnika MIKOŁAJKOWY PREZENT

 


Na spotkaniu informacyjnym w Lubiewie, zebrani będą mogli zapoznać się z propozycjami inwestycji, które zostaną wpisane do Gminnego Programy Rewitalizacji, a są to m.in.: inwestycje w rejonie ulic Hallera i Wojska Polskiego, polegające na:

 1. Wymianie pokryć dachowych azbestowych na budynkach prywatnych,
 2. Wymianie ogrodzeń, elewacji i dachów budynków mieszkalnych (ponad 20 zabudowań prywatnych), Banku Spółdzielczego, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i OSP,
 3. Zagospodarowaniu działki nr 415 stanowiącej własność Gminy – budowa placu targowego z zadaszonymi stanowiskami kupieckimi z zapleczem sanitarnym, zbudowanie przyłącza wodnego, oświetlenia targowiska, budowa parkingu z kostki brukowej dla klientów,
 4. Odrestaurowaniu istniejącego muru cmentarnego przy kościele oraz podświetlenie wieży kościelnej,
 5. Dokończeniu zagospodarowania terenu przy stawie – modernizacja placu zabaw wraz z budową ogrodzenia,
 6. Zagospodarowaniu placu przy Ośrodku Zdrowia – budowa parkingu oraz oświetlenia,
 7. Zagospodarowaniu placu przed pocztą i apteką – budowa parkingu,
 8. Remoncie nawierzchni ulicy Hallera,
 9. Zagospodarowaniu terenu części boiska poprzez budowę nawierzchni poliuretanowej oraz wykonanie elewacji budynku sali sportowej przy Zespole Szkół.
 10. Zagospodarowaniu terenu przed Piekarnią oraz wykonanie elewacji budynku.
 11. Zagospodarowaniu terenu przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej – częściowe utwardzenie i utworzenie pasa zieleni.

Działania rewitalizacyjne finansowane będą z dostępnych środków pomocowych, ale również właścicieli posesji, instytucji czy podmiotów gospodarczych.