Gminny Konkurs plastyczny „Przyroda wokół nas – dobro które należy chronić”

Odsłony: 2

W dniu 20.10.2022 r. w tut. Urzędzie Gminy Lubiewo odbyło się rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu plastycznego „Przyroda wokół nas – dobro które należy chronić”

Na konkurs przekazane zostały prace ze szkół:

  • Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lubiewie
  • Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bysławiu
  • Szkoły Podstawowej w Klonowie

Na konkurs dotarło 29 prac plastycznych.

Ocenie podlegały:

 pomysł oraz kreatywność twórcy pracy,

 estetyka wykonania,

 siła przekazu plakatu.

Komisja w składzie:

  • Dorota Tomczyk
  • Katarzyna Mrozik
  • Tomasz Bonk

Komisja w powyższym składzie jednogłośnie nagrodziła następujące prace:

Laureat konkursu

  • Jagoda Gwizdała – klasa 2 – Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lubiewie

Prace wyróżnione

  • Maciej Czarnowski – klasa 2- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Bysławiu
  • Kornelia Niemczewska – klasa 3 – Szkoła Podstawowa w Klonowie

Na powyższe zadanie (zakup nagród) Gmina Lubiewo otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu stanowiące 100% wartości zadania.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie przy tworzeniu prac!