Gminny Konkurs plastyczny „Chrońmy naszą przyrodę”

W dniu 15.05.2023 r. w tut. Urzędzie Gminy Lubiewo odbyło się rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu plastycznego „Chrońmy naszą przyrodę”

Na konkurs przekazane zostały prace ze szkół:

-Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lubiewie – 22 prace

-Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bysławiu – 43 prace

-Szkoły Podstawowej w Klonowie – 7 prac

Na konkurs dotarły 72  prace plastyczne.

Ocenie podlegały:

-pomysł oraz kreatywność twórcy pracy,

-estetyka wykonania,

-siła przekazu plakatu.

Komisja w składzie:

-Dorota Tomczyk

-Joanna Glazik

-Tomasz Bonk

Komisja w powyższym składzie jednogłośnie nagrodziła następujące prace:

Laureat konkursu

Nikodem Pik – klasa 2 – Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Bysławiu

Prace wyróżnione

Kacper Stachowski – klasa 2 – Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lubiewie

Aurelia Kierzkowska – klasa 3 – Szkoła Podstawowa w Klonowie

Na powyższe zadanie (zakup nagród)  Gmina Lubiewo otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu stanowiące 100% wartości zadania.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie przy tworzeniu prac!