Gminne zawody sportowo-pożarnicze Lubiewo 2022

Dwanaście drużyn reprezentujących jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Lubiewo wzięło udział w sobotę, 18 czerwca w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych.

Tradycyjnie Gminne zawody sportowo-pożarnicze OSP w Lubiewie, będące formą intensywnego szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowniczych, rozegrane zostały na lubiewskim boisku sportowym w dwóch konkurencjach:

-sztafecie pożarniczej z przeszkodami

-ćwiczenie bojowe

Nad ich przebiegiem czuwała komisja sędziowska powołana przez Prezesa ZOG ZOSP RP w Lubiewie druha Tadeusza Juraszewskiego, której przewodniczył druh Łukasz Leśniak z KP PSP w Tucholi.

Podczas realizowania zadań liczył się przede wszystkim czas, jak również poprawność ich wykonania, gdyż w przypadku popełnionych błędów przyznawano punkty karne. Te doliczano do końcowego wyniku zawodów w postaci dodatkowego czasu.

Zwyczajowo już rozpoczęto od pokazu musztry, która nie jest punktowana w klasyfikacji generalnej. W pierwszej kolejności zaprezentowały się trzy drużyny żeńskie, a w drugiej kolejności 9 drużyn męskich. Sędzia główny zawodów sportowo-pożarniczych najwyżej ocenił doskonale wykonaną musztrę przez drużynę żeńską OSP Bysławek. W pierwszej punktowanej konkurencji przeprowadzono sztafetę pożarniczą. W sztafecie pożarniczej najlepszy czas uzyskała reprezentacja żeńska OSP Minikowo, a w konkurencji sztafety pożarniczej męskiej OSP Klonowo.

Druga punktowana konkurencja wiązała się z ćwiczeniem bojowym, które polegało na zbudowaniu pełnej linii gaśniczej. Tutaj nawet bardziej niż podczas sztafety liczyła się praca zespołowa.

Wyniki Gminnych zawodów sportowo-pożarniczych Lubiewo 2022:

Żeńskie Drużyny Pożarnicze:

  1. OSP Minikowo
  2. OSP Bysławek
  3. OSP Wełpin

Męskie Drużyny Pożarnicze:

  1. OSP Klonowo
  2. OSP Lubiewo
  3. OSP Minikowo

 

Po wykonanych ćwiczeniach bojowych zostały wręczone nagrody ufundowane przez Gminę Lubiewo oraz gen. Romana Kazimierczaka. Za punktowane konkurencje nagrody wręczyli, Wójt Gminy Lubiewo Pani Joanna Jastak, Przewodnicząca Rady Gminy w Lubiewie Pani Zofia Reszka oraz Prezes ZOG ZOSP RP w Lubiewie Pan Tadeusz Juraszewski.

W tym roku pokaz musztry został dodatkowo nagrodzony pucharem ufundowanym przez Przewodniczącą Rady Gminy w Lubiewie Panią Zofię Reszka.

Symboliczne nagrody pocieszenia dla drużyn, które uplasowały się na kolejnych miejscach poza podium oraz za przeprowadzenie musztry w kategorii żeńskiej i męskiej ufundował i wręczył Radny Rady Powiatu Pan Michał Skałecki.

Na zakończenie Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, Wiceprezes Zarządu Powiatowego OSP Paweł Urban wręczył odznaczenia i wyróżnienia druhom i druhnie, którzy nie mogli uczestniczyć w tegorocznych Gminnych Obchodach dnia Strażaka w Klonowie.

Fot. Urząd Gminy w Lubiewie, OSP Lubiewo