Gmina Lubiewo już ma nowego stomatologa

W grudniu 2020r., Pan Cezary Pozorski prowadzący Indywidualną Praktykę Stomatologiczną zrezygnował z kontraktu na NFZ i wypowiedział z gminą umowę. Tym samym od stycznia br.  mieszkańcy Gminy Lubiewo, a przede wszystkim osoby dorosłe kompletnie zostały pozbawione dostępu do świadczeń stomatologicznych refundowanych przez NFZ.

W okresie od kwietnia do lipca br. (wcześniej obowiązywał trzy miesięczny okres wypowiedzenia umowy), Gmina Lubiewo dzięki usilnym staraniom pozyskała lekarza stomatologa, którym jest Pani Dorota Prątnicka. Ponadto, ten czas wykorzystaliśmy
na wykonanie generalnego remontu gabinetu stomatologicznego, który usytuowany jest w Ośrodku Zdrowia w Lubiewie, poprawiając jego funkcjonalność i estetykę. Koszty remontu poniosła gmina z własnego budżetu, natomiast wykonawcą wszystkich prac byli pracownicy Zakładu Komunalnego w Bysławiu.

Po spełnieniu warunków postawionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia tj. pozyskanie stomatologa i posiadanie gabinetu spełniającego wszystkie standardy,   niestety ze względu na brak środków nie uzyskaliśmy kontraktu, a tym samym finasowania świadczeń stomatologicznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wobec takiej sytuacji Pani Wójt wystąpiła do radnych Rady Gminy Lubiewo o wyrażenie zgody na sfinansowanie usług stomatologicznych w wymiarze ½ etatu do końca br. ze środków budżetu gminy. Zgoda radnych umożliwiła uruchomienie gabinetu od 25 października br. Pierwszymi pacjentami byli uczniowie miejscowej szkoły, którym p. stomatolog dokonała przeglądów i lakierowania.

Zgodnie z ustaleniami z p. stomatolog, gabinet będzie czynny w poniedziałki dla osób dorosłych i w czwartki dla uczniów w godz. od 8:30 do 13:30.

Rejestracja osób dorosłych odbywać się będzie w dni przyjmowania pacjentów, w godzinach od 8:00 do 15:00 pod nr telefonu 519 750 585.

Rejestracja dla uczniów pozostaje na zasadach obowiązujących wcześniej, tj. w sekretariacie Szkoły w Lubiewie.

Harmonogram przyjmowania pacjentów:

8 listopada (poniedziałek) – dorośli

15 listopada (poniedziałek) – dorośli

16 listopada (wtorek) – uczniowie (za 11 listopada)

18 listopada (czwartek) – uczniowie

22 listopada (poniedziałek) – dorośli

25 listopada (czwartek) – uczniowie

29 listopada (poniedziałek) – dorośli

2 grudnia (czwartek) – uczniowie

6 grudnia (poniedziałek) – dorośli

9 grudnia (czwartek) – uczniowie

13 grudnia (poniedziałek) – dorośli

16 grudnia (czwartek) – uczniowie

20 grudnia (poniedziałek) – dorośli

22 grudnia (czwartek) – uczniowie

28 grudnia (wtorek) – dorośli (za poniedziałek 27 grudnia)

30 grudnia (czwartek – dorośli

 

Mamy nadzieję, że na przełomie roku ogłoszony zostanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia  konkurs na pozyskanie kontraktu stomatologicznego.

Informujemy, że na terenie Gminy Lubiewie obecnie funkcjonują dwa gabinety stomatologiczne, w których można uzyskać bezpłatną pomoc stomatologiczną:

Gabinet stomatologiczny w Ośrodku Zdrowia w Lubiewie – lekarz stomatolog Dorota Prątnicka. (dorośli i dzieci)

Gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej w Bysławiu – lekarz stomatolog Karolina Nowacka (dzieci).