Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

INFORMACJA

od 11 czerwca 2018 r. na terenie Gminy Lubiewo zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon od samochodów osobowych z nieruchomości zamieszkanych.

Osoby posiadające wymienione odpady proszone
są o zgłoszenie do Urzędu Gminy w Lubiewie zamiaru
ich wywiezienia.
Zgłoszenia przyjmują:

do 6 czerwca 2018 r.

Pan Karol Iwicki numer telefonu  52 3349310 wew. 50

Pan Tomasz Bonk numer telefonu  52 3349310 wew. 42

Pani Agnieszka Pieczka nr telefonu 52 3349310

 

Ważne:

·       Mieszkańcy, którzy zgłoszą potrzebę wywozu wymienionych odpadów proszeni są o wystawienie ich przed posesję
dnia 11 czerwca do godziny 7:00. Wystawione odpady nie powinny zagrażać bezpieczeństwu ludzi i ruchu drogowego.

·       Sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być zdekompletowany.