Funkcjonowanie żłobka w Bysławiu

W związku z zakończeniem w grudniu ub. roku umowy z dotychczasowym podmiotem prowadzącym żłobek „Bajkowa Kraina”, którego organizatorem jest Gmina Lubiewo, Wójt Gminy Lubiewo ogłosiła otwarty konkurs ofert  na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji opieki nad dziećmi w formie żłobka na terenie Gminy Lubiewo w miejscowościach Bysław, ul. Wodna 8. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ustalonym terminie wpłynęła jedna oferta i w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez p. Agnieszkę Sierosławską „Żłobek Opieka nad dziećmi „Bajkowa Kraina”, ul. Madera 1, 89-511 Cekcyn.

Pani Agnieszka Sierosławska prowadzi w imieniu gminy żłobek od samego początku tj. od 2017r.  Powierzenie tej funkcji na kolejne 3 lata jest dla dzieci i ich rodziców  oraz gminy gwarancją rzetelnej, profesjonalnej i bardzo i życzliwej opieki nad dziećmi i instytucją. Atutami naszego żłobka jest niewątpliwie wykwalifikowana kadra, możliwość dostosowania rytmu dnia do wieku i możliwości dziecka, możliwość dostosowania grafiku godzin do potrzeb rodziców, realizacja zajęć i zabaw w oparciu o opracowany program, opieka
i wychowanie dzieci w warunkach zbliżonych do domowych (z najwyższą starannością), przytulna sypialnia, kolorowa sala zabaw, kąciki aktywności, a przede wszystkim miła
i ciepła atmosfera, mnóstwo zabawy i radości.

Dobrą informacją dla rodziców, jest również zwiększenie od 2021r,. dotacji przekazywanej
z budżetu Gminy Lubiewo z 200,00zł na 250,00zł na każde dziecko na miesiąc i po raz kolejny pozyskana dotacja z programu „Maluch + 2021”  w wysokości 19 200,00zł, tj. po 80,00zł na jedno dziecko na miesiąc. Niestety, z roku na rok dofinansowanie z budżetu państwa jest coraz niższe (2019r. -150,00zł, 2020r. – 135,00zł). Obecnie, oczekujemy na podpisanie umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a może to nastąpić dopiero wówczas, kiedy Urząd Wojewódzki otrzyma środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
W momencie wpływu dotacji na konto Gminy (przewidywany termin to maj br.), rodzice otrzymają stosowne wyrównanie, podobnie jak miało to miejsce w ubiegłych latach.

 

Wioletta Szymczak