Europejczyk XXI wieku

Odsłony: 0

,,

Od miesiąca października br. w szkołach podstawowych w Bysławiu i Lubiewie odbywają się zajęcia dodatkowe z języków obcych dla dzieci. W projekcie uczestniczy 100 uczniów. Zajęcia prowadzone są w formie  stacjonarnej oraz poprzez platformę e-learningową. W ramach projektu każdy uczeń otrzymał materiały do zajęć. Uczniowie, którzy podniosą swoje kompetencje językowe w ramach projektu będą wykorzystywać swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje również na zajęciach lekcyjnych, w czasie wolnym oraz po zakończeniu szkoły na dalszych etapach kształcenia i w życiu zawodowym. Projekt pn.: „Europejczyk XXI wieku” współfinansowany jest  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS, w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Całkowita wartość projektu wynosi –  124.567,25 zł.

Dofinansowanie wynosi –  118.338,88 zł.

Termin realizacji projektu  01.09.2018-31.08.2019 r.

dav
dav