Dzienny Dom Opieki Medycznej w Tucholi. Nieodpłatne świadczenia dla pacjentów.

Odsłony: 0

PACJENT W CENTRUM NASZEJ UWAGI

WITAJ W DOMUPALLMED sp. z o.o. w projekcie DDOM zapewnia zintegrowany model opieki nad pacjentem powracającym ze szpitala do domu. Indywidualny plan leczenia dla przewlekle chorych po leczeniu szpitalnym dla wymagających rekonwalescencji po leczeniu onkologicznym, kardiologicznym, neurologicznym, dla przewlekle chorych. Pomoc koncentruje się na poprawie jakości życia pacjenta i akceptacji sytuacji związanej z chorobą.

3 Dzienne Domy Opieki Medycznej oraz wizyty domowe zapewniają wielospecjalistyczną opiekę zarówno dla pacjentów dorosłych jak i dzieci realizując projekt o nazwie: „ Stworzenie skoordynowanego systemu pomocy dla mieszkańców subregionu bydgoskiego w oparciu o funkcjonowanie DDOM oraz medyczną opiekę domową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”.

Wielospecjalistyczna opieka domowa dla pacjentów przewlekle chorych w powiatach bydgoskim, nakielskim, sępoleńskim, tucholskim, świeckim oraz w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Bydgoszczy, Tucholi i Świeciu.

W zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta może to być opieka przez 5 dni w tygodniu w Dziennym Domu Opieki Medycznej lub wizyty zespołu medycznego w domu pacjenta. Codzienny dostęp do centrum koordynacji, pozwala na wskazanie optymalnej formy opieki i wysłania właściwej pomocy medycznej dla pacjenta.

Głównym celem projektu jest minimalizacja efektów ubocznych leczenia szpitalnego. Pomoc rodzinom w godzeniu pracy z opieką nad chorym. Szkolenie i edukacja z podstawowych czynności pielęgnacyjnych, higienicznych i rehabilitacyjnych. Dotarcie do jak największej liczby odbiorców: chorych, opiekunów i ich rodzin.

WITAJ W DOMU – zapewniamy całe spectrum pomocy specjalistycznej: lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta, psychologa aby pacjenci wymagający stałej opieki czuli się bezpiecznie. Kompleksowe, rzetelne usługi dostosowane są do indywidualnych potrzeb pacjenta.Kwalifikacja:

do Dziennych Domów Medycznych powinny się zgłaszać osoby ze skierowaniem wypełnionym przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, razem z wypełnioną skalą Barthel (40-65). Wskazany jest też pobyt w ostatnich 12 miesiącach w szpitalu.

Powinni to być pacjenci:

Narażenie na częste hospitalizacje,

Potrzebujący edukacji

Których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną.

Osoby, które nie kwalifikują się już do pobytu na oddziale, ale ich stan zdrowia nadal wymaga opieki medycznej – pielęgniarskiej.Zapraszamy do pobierania dokumentów (skierowanie ze skalą Barthel) www.ddom.org

ddom@domsueryder.org.pl ; tel. 52 3290095 wew. 4informacja o projekcie DDOM