Dzień Strażaka


Z okazji Dnia Strażaka wszystkim Druhnom i Druhom składamy serdeczne podziękowania za służbę i gotowość do niesienia pomocy w każdej sytuacji.

Przekazujemy wyrazy uznania i szacunku dla Waszego zaangażowania i poświęcenia. Życzymy Wam pomyślności w wypełnianiu strażackiej powinności, satysfakcji z dobrze pełnionego obowiązku oraz szczęśliwych powrotów z akcji ratowniczych.

Jednocześnie życzymy, by ta trudna służba była dla Was powodem do dumy, a społeczne uznanie i wyrozumiałość bliskich towarzyszyła w codziennej działalności.

Niech św. Florian otacza Was swoją opieką.

Joanna JastakWójt Gminy Lubiewo

Zofia Reszka – Przewodnicząca Rady Gminy Lubiewo                             

„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”