Dzień Sołtysa w Gminie Lubiewo

„Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć,

a nie wtedy, gdy musi władać.

Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną,

by nadrobić w ten sposób swoją małość.

Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem”.

 

Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński

11 marca 2022 r. uczciliśmy wspólnie z Sołtysami Gminy Lubiewo Ogólnopolski Dzień Sołtysa.

Wśród zaproszonych gości w osobie Pań i Panów Sołtysów obecna była również Pani Agnieszka Kłopotek  – wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pani Zofia Reszka – Przewodnicząca Rady Gminy Lubiewo, Pan Tomasz Bonk – Zastępca Wójta Gminy Lubiewo/ Kierownik Zakładu Komunalnego, Pani Weronika Łepek – Kierownik GOPS, Pani Monika Januszewska – Dyrektor B-CKiP, Pani Justyna Glazik – Kierownik Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego.

 

Spotkanie odbyło się w Klubie Seniora w Lubiewie, nowym obiekcie powstałym przy budynku Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo, który będzie pełnić funkcję domu dziennego pobytu – placówki wsparcia dziennego dla seniorów. Docelowo ma powstać tu 20 miejsc opiekuńczych. Powierzchnia użytkowa nowego obiektu wynosi 191,82m2. Realizacja przedsięwzięcia wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubiewo.

 

Na wstępie złożono liczne życzenia dla Sołtysów a także życzenia z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzny.

Wszyscy uczestnicy mieli okazję zapoznać się z obiektem oraz etapami jego powstawania. Była to także okazja do rozmów z gośćmi na temat inwestycji potrzebnych na terenie gminy Lubiewo.

Pani Wójt przedstawiła i omówiła etapy realizacji 44 inwestycji zawartych w budżecie gminy na 2022 r. a także  wnioski złożone do Polskiego Ładu – edycja 2 i edycja 3 PGR. Poruszono między innymi temat pomocy dla uchodźców dla Ukrainy (zbiórkę darów, przyjmowanie uchodźców, koordynację pomocy).

Sołtysi zgłosili sprawy bieżące jak również problemy, z którymi borykają się w swoich sołectwach.