DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W GMINIE LUBIEWO

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 12 października br.
w  sali sesyjnej Urzędu Gminy w Lubiewie.

Na spotkanie zostali zaproszeni zostali dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich placówek oświatowych z terenu Gminy Lubiewo, nauczyciele nagrodzeni przez Wójta Gminy Lubiewo oraz nauczyciele wyróżnieni odznaczeniami resortowymi i awansowani na kolejny stopień awansu zawodowego.

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich nauczycieli, wychowawców, pracowników związanych z oświatą, to czas na podsumowania i refleksje, ale przede wszystkim na podziękowania za pracę  oraz życzenia.

Pani Joanna Jastak Wójt Gminy Lubiewo, Pani Zofia Reszka Przewodnicząca Rady Gminy Lubiewo, Pan Tomasz Bonk – zastępca Wójta Gminy Lubiewo oraz Wioletta Szymczak Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych obecnym na spotkaniu oraz na ręce dyrektorów z prośbą o przekazanie wszystkim nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi podziękowali za trud kształcenia i wychowania młodego pokolenia, za zaangażowanie w pracę, stwarzanie przyjaznej atmosfery, udzielania wsparcia, dbania
o bezpieczeństwo, czystość czy smaczne posiłki oraz życzyli aby codzienna służba stanowiła źródło satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą, radości z odkrywania ich talentów i uzdolnień, dumy z sukcesów wychowanków, cierpliwości w pracy z mniej uzdolnionymi lub czasami nieposłusznymi uczniami. Aby wiedza i kompetencje spotykały się z uznaniem i szacunkiem uczniów i ich rodziców, a entuzjazm i pasja zwyciężały trudności dnia codziennego. Nie zabrakło tematów oraz wymiany informacji w zakresie bieżących problemów i funkcjonowania placówek oświatowych.

Nagrodzeni 2021

 

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

  1. Monika Trybocka – nauczycielka Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”.

 

Medal Komisji Edukacji Narodowej

 

  1. Hanna Pilarska – nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
    w Bysławiu,

 

Nagrody Wójta Gminy Lubiewo

 

1.Iwona Pik – nauczycielka  Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bysławiu,

  1. Monika Trybocka – nauczycielka Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”,
  2. Stefan Ochendal – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego
    w Lubiewie,

 

Gratulacje z okazji uzyskania stopnia awansu zawodowego:

 

Awans na stopień nauczyciela kontraktowego:

 

  1. Agnieszka Sierosławska – nauczycielka Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza” w roku szkolnym 2020/2021.