DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W GMINIE LUBIEWO

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 14 października br.
w  sali sesyjnej Urzędu Gminy w Lubiewie w bardzo skromnej oprawie z zachowaniem obostrzeń sanitarnych.

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich nauczycieli, wychowawców, pracowników związanych z oświatą, to czas na podsumowania i refleksje, ale przede wszystkim na podziękowania za pracę  oraz życzenia.

Ze względu na pandemię, w tym roku na spotkanie zostali zaproszeni tylko dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych z terenu Gminy Lubiewo oraz nauczycieli nagrodzeni przez Wójta Gminy Lubiewo.

Pani Joanna Jastak Wójt Gminy Lubiewo, Pani Zofia Reszka Przewodnicząca Rady Gminy Lubiewo oraz Wioletta Szymczak Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych obecnym na spotkaniu oraz na ręce dyrektorów z prośbą o przekazanie wszystkim nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi podziękowali za trud kształcenia i wychowania młodego pokolenia, za zaangażowanie w pracę, stwarzanie przyjaznej atmosfery, udzielania wsparcia, dbania o bezpieczeństwo, czystość czy smaczne posiłki oraz życzyli aby codzienna służba stanowiła źródło satysfakcji z pracy
z dziećmi i młodzieżą, radości z odkrywania ich talentów i uzdolnień, dumy z sukcesów wychowanków, cierpliwości w pracy z mniej uzdolnionymi lub czasami nieposłusznymi uczniami. Aby wiedza i kompetencje spotykały się z uznaniem i szacunkiem uczniów i ich rodziców, a entuzjazm i pasja zwyciężały trudności dnia codziennego. Nie zabrakło tematów oraz wymiany informacji w zakresie problemów i funkcjonowania placówek oświatowych  związanych z bieżącą sytuacją epidemiologiczną.

Nagrodzeni 2020

 

Brązowy Krzyż Zasługi

 

 1. Beata Ziółkowska – nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lubiewie,

 

Medal Złoty za Długoletnią Służbę

 1. Bernadeta Nadolna – woźna oddziałowa Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”.
 2. Halina Pieczka – woźna oddziałowa Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”.

 

Medale Komisji Edukacji Narodowej

 

 1. Beata Kończyk – nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
  w Bysławiu,

 

Nagrody Wójta Gminy Lubiewo

 

 1. Beata Kończyk – nauczycielka  Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
  w Bysławiu,
 2. Ewa Werner – nauczycielka Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”,
 3. Krystian Puczyński – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego
  w Lubiewie,

 

Nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lubiewie

 

 1. Danuta Chmara – nauczycielka,
 2. Renata Szymczak – nauczycielka,
 3. Iwona Szumińska – Łyczywek – nauczycielka,
 4. Justyna Bartnik – nauczycielka,
 5. Karolina Helmin – nauczycielka,
 6. Ewa Weyna – nauczycielka,
 7. Wiesława Gulatowska – nauczycielka,
 8. Małgorzata Porożyńska – nauczycielka,
 9. Katarzyna Laskowska – pracownik administracji,
 10. Damian Ortmann – pracownik administracji
 11. Weronika Wilczewska – pracownik obsługi,

 

Nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bysławiu

 1. Jolanta Deja – nauczycielka,
 2. Monika Gracz – nauczycielka,
 3. Anna Grzymska – nauczycielka,
 4. Hanna Ostrowicka – nauczycielka,
 5. Iwona Pękała – nauczycielka,
 6. Hanna Pilarska – nauczycielka,
 7. Lilla Walczak – nauczycielka,
 8. Renata Kossowka – pracownik obsługi,
 9. Ewa Wilkowska – pracownik administracji,

 

Nagrody Dyrektora Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”

 

 1. Paulina Kula – Pilarska – nauczycielka,
 2. Hanna Pozorska – nauczycielka,
 3. Halina Pieczka – woźna oddziałowa.

 

Gratulacje z okazji uzyskania stopnia awansu zawodowego:

 

Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego:

 

 1. Monika Trybocka – nauczycielka Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”,
 2. Aleksandra Kołakowska – nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lubiewie,

 

Awans na stopień nauczyciela mianowanego:

 

 1. Małgorzata Pianka – Szpręglewska – nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bysławiu

 

Awans na stopień nauczyciela kontraktowego:

 

 1. Justyna Glama – nauczycielka Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”.