Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Lubiewo

Odsłony: 3

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 14 października br.
w  sali sesyjnej Urzędu Gminy w Lubiewie.

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich nauczycieli, wychowawców, pracowników związanych z oświatą, to czas na podsumowania i refleksje, ale przede wszystkim na podziękowania za pracę  oraz życzenia.

Na spotkanie zostali zaproszeni dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych
z terenu Gminy Lubiewo, nauczyciele uhonorowani Złotymi i Srebrnymi Medalami za Długoletnią Służbę, Medalami Komisji Edukacji Narodowej, pedagodzy nagrodzeni przez Wójta Gminy Lubiewo, nagrodzeni przez dyrektorów szkół
i przedszkola nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi, Pan Paweł Łepek Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Lubiewo oraz Pani Teresa Warczak – Prezes Zarządu ZNP oddziału w Lubiewie.

Pani Joanna Jastak Wójt Gminy Lubiewo, Pani Zofia Reszka Przewodnicząca Rady Gminy Lubiewo oraz Wioletta Szymczak Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji obecnym na spotkaniu oraz na ręce dyrektorów
 z prośbą o przekazanie wszystkim nauczycielom i pracownikom administracji
i obsługi podziękowali za trud kształcenia i wychowania młodego pokolenia, za zaangażowanie w pracę, stwarzanie przyjaznej atmosfery, udzielania wsparcia, dbania o bezpieczeństwo, czystość czy smaczne posiłki oraz życzyli aby codzienna służba stanowiła źródło satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą, radości
z odkrywania ich talentów i uzdolnień, dumy z sukcesów wychowanków, cierpliwości w pracy z mniej uzdolnionymi lub czasami nieposłusznymi uczniami. Aby wiedza i kompetencje spotykały się z uznaniem i szacunkiem uczniów i ich rodziców, a entuzjazm i pasja zwyciężały trudności dnia codziennego


Nagrodzeni 2019

Medal Złoty za Długoletnią Służbę

 1. Krystyna Krawczyk – Fryckowska – zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej w Bysławiu,
 2.  Hanna Pozorska – nauczycielka Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”.

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

 1. Ewa Werner – nauczycielka Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”,
 2. Piotr Kapka – nauczyciel  Szkoły Podstawowej w Bysławiu.

Medale Komisji Edukacji Narodowej

 1. Monika Bień – Skorupska – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Bysławiu,
 2. Monika Wilkowska – Kowalska – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Lubiewie,

Nagrody Wójta Gminy Lubiewo

 1. Krzysztof Ostrowicki  – nauczyciel  Szkoły Podstawowej w Bysławiu,
 2. Violetta Hoppe – nauczycielka Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo„Borowiacka Tęcza”,
 3. Karolina Przybysz – nauczycielka  Szkoły Podstawowej w Lubiewie,
 4. Beata Ziółkowska – nauczycielka  Szkoły Podstawowej w Lubiewie,
 5. Jolanta Kowalska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubiewie,
 6. Roman Chmara – dyrektor Szkoły Podstawowej w Bysławiu,
 7. Dorota Hass – Goliszek – dyrektor Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”,

Wyróżnienie Wójta Gminy Lubiewo – Beata Kończyk nauczycielka Szkoły Podstawowej w Bysławiu

Nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubiewie

 1. Roman Gulatowski – zastępca dyrektora,
 2. Monika Wilkowska – Kowalska – nauczycielka,
 3. Barbara Oleksiak – nauczycielka,
 4. Stefan Ochendal – nauczyciel,
 5. Aleksander Kozłowski – nauczyciel,
 6. Hanna Reszkowska – Lipińska – nauczycielka,
 7. Hanna Gawin – nauczycielka,
 8. Mateusz Wolski – nauczyciel,
 9. Aleksandra Kołakowska – nauczycielka,
 10. Agnieszka Kaniowska – pracownik administracji
 11. Halina Łyczywek – pracownik obsługi,
 12. Katarzyna Sikorska – pracownik obsługi.

Nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bysławiu

 1. Krystyna Krawczyk – Fryckowska – zastępca dyrektora,
 2. Izabela Hoppe  – nauczycielka, 
 3. Ewa Łepek – nauczycielka,                                            
 4. Katarzyna Mrozik  – nauczycielka,                         
 5. Iwona Pik   – nauczycielka,                                    
 6. Iwona Skorupa  – nauczycielka,                                       
 7. Hanna Urban – nauczycielka,                              
 8. Damian Ortmann – pracownik administracji, 
 9. Bernadeta Łepek – informatyk,                                 

Nagrody Dyrektora Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”

 1. Monika Trybocka – nauczycielka,
 2. Iwona Nowakowska – nauczycielka,
 3. Marta Hoffmann-Pestka – pracownik administracji.

Gratulacje z okazji uzyskania stopnia awansu zawodowego:

Awans na stopień nauczyciela kontraktowego:

 1. Joanna Joppek – nauczycielka Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”,
 2. Paulina Kula – Pilarska – nauczycielka Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”.