Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Lubiewo

Odsłony: 4

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 12 października br. w  sali sesyjnej Urzędu Gminy w Lubiewie.

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich nauczycieli, wychowawców, pracowników związanych z oświatą, to czas na podsumowania i refleksje, ale przede wszystkim na podziękowania za pracę  oraz życzenia.

Na spotkanie zostali zaproszeni dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych z terenu Gminy Lubiewo, nauczyciele uhonorowani Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalami za Długoletnią Służbę, Medalami Komisji Edukacji Narodowej, pedagodzy nagrodzeni przez Wójta Gminy Lubiewo, nagrodzeni przez dyrektorów szkół i przedszkola nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi, Pani Hanna Urban – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Zdrowia Rady Gminy Lubiewo oraz  Pani Teresa Warczak – Prezes Zarządu ZNP oddziału w Lubiewie.

Michał Skałecki Wójt Gminy Lubiewo, Mirosław Winowiecki Przewodniczący Rady Gminy Lubiewo oraz Wioletta Szymczak Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji obecnym na spotkaniu oraz na ręce dyrektorów z prośbą o przekazanie wszystkim nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi podziękowali za trud kształcenia i wychowania młodego pokolenia, za zaangażowanie w pracę, stwarzanie przyjaznej atmosfery, udzielania wsparcia, dbania o bezpieczeństwo, czystość czy smaczne posiłki oraz życzyli aby codzienna służba stanowiła źródło satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą, radości z odkrywania ich talentów i uzdolnień, dumy z sukcesów wychowanków, cierpliwości w pracy z mniej uzdolnionymi lub czasami nieposłusznymi uczniami. Aby wiedza i kompetencje spotykały się z uznaniem i szacunkiem uczniów i ich rodziców, a entuzjazm i pasja zwyciężały trudności dnia codziennego

Nagrodzeni 2018

Brązowy Krzyż Zasługi

 1. Wiesława Gulatowska – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Lubiewie,
 2. Małgorzata Juraszewska – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Bysławiu,

Medale Złoty za Długoletnią Służbę

 1. Iwona Pękała – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Bysławiu,

Medale Komisji Edukacji Narodowej

 1. Danuta Chmara – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Lubiewie,
 2. Wiesława Pianowska – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Lubiewie,
 3. Monika Gracz – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Bysławiu,
 4. Iwona Pik – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Bysławiu,

 

Nagrody Wójta Gminy Lubiewo

 

 1. Anna Grzymska – nauczycielka  Szkoły Podstawowej w Bysławiu,
 2. Beata Ziółkowska – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Lubiewie,
 3. Wiesława Rydzkowska – nauczycielka Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo.

 

Nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubiewie

 1. Monika Kozłowska – nauczycielka,
 2. Barbara Lutostańska – nauczycielka,
 3. Waldemar Górecki – nauczyciel,
 4. Gabriela Mrozik – nauczycielka,
 5. Wiesława Pianowska – nauczycielka,
 6. Karolina Przybysz – nauczycielka,
 7. Grażyna Śliwińska – nauczycielka,
 8. Janina Brugier – pracownik obsługi,
 9. Grzegorz Bajkowski – pracownik obsługi.

 

Nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bysławiu

 1. Małgorzata Juraszewska – nauczycielka,
 2. Monika Gracz – nauczycielka,
 3. Piotr Kapka – nauczyciel,
 4. Monika Bień – Skorupska – nauczycielka,
 5. Renata Szefler – nauczycielka,
 6. Hanna Zielazna – nauczycielka,
 7. Jacek Janiak – nauczyciel,
 8. Renata Kossowska – pracownik obsługi,
 9. Krzysztof Partyka – pracownik obsługi,
 10. Ewa Wilkowska – pracownik administracji.

 

Nagrody Dyrektora Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”

 1. Ewa Werner – nauczycielka,
 2. Krystyna Krawczyk – Fryckowska – nauczycielka,
 3. Bernadeta Nadolna – pracownik obsługi.

 

Gratulacje z okazji uzyskania stopnia awansu zawodowego:

Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego:

Karolina Przybysz  – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Lubiewie

Małgorzata Porożyńska – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Lubiewie

Katarzyna Mrozik  – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Bysławiu.

Jolanta Deja –  nauczycielka Szkoły Podstawowej w Bysławiu,

 

Awans na stopień nauczyciela mianowanego:

Justyna Bartnik – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Lubiewie