DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W GMINIE LUBIEWO

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 11 października br. w  sali sesyjnej Urzędu Gminy w Lubiewie.

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich nauczycieli, wychowawców, pracowników związanych z oświatą, to czas na podsumowania i refleksje, ale przede wszystkim na podziękowania za pracę  oraz życzenia.

Na spotkanie zostali zaproszeni dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych
z terenu Gminy Lubiewo, nauczyciele uhonorowani Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalami za Długoletnią Służbę, Medalami Komisji Edukacji Narodowej, pedagodzy nagrodzeni przez Wójta Gminy Lubiewo, nagrodzeni przez dyrektorów szkół i przedszkola nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi, Przewodnicząca Komisji Oświaty i Zdrowia Rady Gminy Lubiewo oraz  przedstawiciele organizacji związkowych.

Michał Skałecki Wójt Gminy Lubiewo, Mirosław Winowiecki Przewodniczący Rady Gminy Lubiewo oraz Wioletta Szymczak Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji obecnym na spotkaniu oraz na ręce dyrektorów z prośba o przekazanie wszystkim nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi podziękowali za trud kształcenia i wychowania młodego pokolenia, za zaangażowanie w pracę, stwarzanie przyjaznej atmosfery, udzielania wsparcia, dbania o bezpieczeństwo, czystość czy smaczne posiłki oraz życzyli aby codzienna służba stanowiła źródło satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą, radości z odkrywania ich talentów i uzdolnień, dumy z sukcesów wychowanków, cierpliwości w pracy z mniej uzdolnionymi lub czasami nieposłusznymi uczniami. Aby wiedza i kompetencje spotykały się z uznaniem i szacunkiem uczniów i ich rodziców, a entuzjazm i pasja zwyciężały trudności dnia codziennego

Nagrodzeni 2017

Brązowy Krzyż Zasługi

 1. Grażyna Śliwińska – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Lubiewie.

Medale za długoletnią służbę

 1. Medal Złoty za Długoletnią Służbę – Jan Fiegel – emerytowany nauczyciel Szkoły Podstawowej w Lubiewie,
 2. Medal Złoty za Długoletnią Służbę – Zbigniew Walczak – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Bysławiu,
 3. Medal Złoty za Długoletnią Służbę – Tadeusz Grugiel – pracownik obsługi Szkoły Podstawowej w Bysławiu,
 4. Medal Srebrny za Długoletnią Służbę – Anna Grzymska – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Bysławiu,
 5. Medal Brązowy za Długoletnią Służbę – Katarzyna Mrozik – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Bysławiu,
 6. Medal Brązowy za Długoletnią Służbę – Jolanta Deja – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Bysławiu

 

Medale Komisji Edukacji Narodowej

 1. Hanna Gawin – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Lubiewie
 2. Małgorzata Puwałowska – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Lubiewie

 

Nagrody Wójta Gminy Lubiewo

 1. Katarzyna Mrozik – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Bysławiu,
 2. Teresa Gackowska – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Lubiewie,
 3. Hanna Pozorska – nauczycielka Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo.

 

Nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubiewie

 1. Beata Ziółkowska – nauczycielka,
 2. Małgorzata Porożyńska – nauczycielka,
 3. Krystian Puczyński – nauczyciel,
 4. Wiesława Gulatowska – nauczycielka,
 5. Małgorzata Puwałowska – nauczycielka,
 6. Daria Pieczka – nauczycielka,
 7. Anna Witkowska– nauczycielka,
 8. Sławomira Nowacka – pracownik obsługi,
 9. Krystyna Winiarska – pracownik obsługi.

 

Nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bysławiu

 1. Anna Grzymska – nauczycielka,
 2. Marzena Kosek – nauczycielka,
 3. Agnieszka Kujawa – nauczycielka,
 4. Jolanta Mówińska – nauczycielka,
 5. Hanna Pilarska – nauczycielka,
 6. Lilla Walczak – nauczycielka,
 7. Krzysztof Partyka – pracownik obsługi,
 8. Ewa Wilkowska – pracownik administracji.

 

 

Nagrody Dyrektora Przedszkola samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”

 1. Marta Muntowska – nauczycielka,
 2. Małgorzata Juraszewska – nauczycielka,
 3. Halina Pieczka – pracownik obsługi.