Droga gminna Sucha – Klonowo oddana do użytku

Odsłony: 0

Konieczność przebudowy drogi gminnej 010614C Klonowo- Sucha od km 0+000 do km 3+904 wynikała z uszkodzeń jakie nastąpiły w wyniku nawałnicy z 11/12 sierpnia 2017 r.

W sierpniu ubiegłego roku, komisja powołana przez Wójta Gminy Lubiewo dokonała oględzin drogi i stwierdziła liczne uszkodzenia, nierówności, zagłębienia spowodowane nawalnymi opadami deszczu. Sprawę zgłoszono do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, następnie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zweryfikował pozytywnie złożony wniosek.

W marcu br. Wójt Gminy Lubiewo otrzymał informację o przyznanie promesy  przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na odbudowę 3 dróg w Gminie Lubiewo

  1. 010604C Iwiec- Bysław (2,7 km)
  2. 010614C Klonowo- Sucha (3,904 km)
  3. 010610C Zamrzenica- Klonowo (5,7 km)

Łącznie: 12,304 KM

Wysokość promesy: 3 mln 900 tys. zł.

  • 010604C Iwiec- Bysław – 1 mln.
  • 010614C Klonowo- Sucha- 1 mln. 200 tys. zł
  • 010610C Zamrzenica- Klonowo 1 mln. 700 tys. zł

Po przygotowaniu dokumentacji projektowo- kosztorysowej, uzyskaniu decyzji środowiskowej i przeprowadzeniu procedury zamówień publicznych, w dniu 10 września br. został podpisana umowa na wykonanie przebudowy drogi gminnej Sucha – Klonowo.

Całkowita wartość robót wyniosła: 2 319 000,00zł., w tym promesa: 1 200 000,00zł, wkład własny Gminy Lubiewo 1 119 000,00zł.

Droga Iwiec – Bysław jest w trakcie budowy, natomiast na początku III dekady października zostanie podpisana umowa i rozpocznie się przebudowa drogi gminnej Zamrzenica – Klonowo.

W dniu 19 października sołectwo Sucha, a szczególnie mieszkańcy Bieńka świętowali uroczyste oddanie drogi do użytku. Do świętowania dołączyli również Wójt Gminy Lubiewo Michał Skałecki, Przewodniczący Rady Gminy Lubiewo Mirosław Winowiecki, Starosta tucholski Michał Mróz, przedstawiciele Wykonawcy drogi, radni z okręgu Suchej i Klonowa Marcin Nitka i Michał Blachnierek, a także sołtys sołectwa Sucha Zbigniew Karwasz z radą sołecką, przedstawicielki KGW i miejscowy duszpasterz ks. Piotr Lubecki, który poświęcił nową drogę.

Po symbolicznym przecięciu wstęgi i oddaniu drogi do użytku goście przeszli do świetlicy wiejskiej, w której panie z miejscowego KGW przygotowały poczęstunek, a zebrani mogli zapoznać się z informacjami dotyczącymi zakończonej inwestycji.

Społeczny obiór  został dokonany, teraz czas na odbiór techniczny, który nastąpi do końca października br.