Dowozy – SP Lubiewo – 2020/2021 na godz. 8:30

Dowozy –  SP Lubiewo – 2020/2021 na godz. 8:30

 

PRZED WEJŚCIEM DO AUTOBUSU NALEŻY ZAŁOŻYĆ MASECZKĘ OCHRONNĄ I MIEĆ JĄ ZAŁOŻONĄ PRZEZ CAŁY CZAS TRWANIA PODRÓŻY.

 

DOWOZY OD 18 STYCZNIA 2021R. DLA KLAS I-III I PRZEDSZKOLA – PRZY ZACHOWANIU 50% MIEJSC W AUTOBUSIE

 

Przystanek Godzina
Marek Giersz  
Bysław baza 7:35
Lisi Kąt 7:45
Pioterki 7:48
Klonowo PKS (centrum wsi) 7:50
Klonowo wybudowanie 7:53
Sucha Bieniek 7:58
Cierplewo 8:03
Sucha młyn 8:06
Sucha wieś 8:08
Sucha krzyż 8:10
Bruchniewo 8:12
Lubiewo wybudowanie 8:17
Szkoła Lubiewo 8:22
Michał Chmara  
Bysław szkoła 7:40
Lubiewice stolarnia 7:45
Lubiewice koło p. Socha 7:48
Lubiewice sołtys 7:52
Lubiewice koło krzyża 7:55
Lubiewice las 8:00
Przed Trutnowem 8:05
Trutnowo 8:10
Szkoła Lubiewo 8:15