Dowozy– SP Lubiewo– 2020/2021 na godz. 8:15

PRZED WEJŚCIEM DO AUTOBUSU NALEŻY ZAŁOŻYĆ MASECZKĘ OCHRONNĄ I MIEĆ JĄ ZAŁOŻONĄ PRZEZ CAŁY CZAS TRWANIA PODRÓŻY.

 

Przystanek Godzina
1. Piotr Urban  
Bysław szkoła 7:35
Lisi Kąt 7:45
Pioterki 7:48
Klonowo PKS (centrum wsi) 7:50
Klonowo wybudowanie 7:55
Bruchniewo 8:00
Lubiewo wybudowanie 8:05
Szkoła Lubiewo 8:10
2. Marek Giersz  
Bysław szkoła 7:35
Sucha krzyż 7:45
Cierplewo 7:50
Sucha młyn 7:53
Sucha wieś 7:55
Sucha Bieniek 8:00
Klonowo – przystanek przy p. Tutla 8:10
Szkoła Lubiewo 8:12
3. Michał Chmara  
Bysław szkoła 7:25
Lubiewice stolarnia 7:30
Lubiewice koło p. Socha 7:33
Lubiewice sołtys 7:37
Lubiewice koło krzyża 7:40
Lubiewice las 7:45
Szkoła Lubiewo 7:50
4. Michał Chmara  
Szkoła Lubiewo 7:50
Przed Trutnowem 7:55
Trutnowo 8:00
Szkoła Lubiewo 8:10