Dowozy dzieci do szkół

Odsłony: 0

W okresie od 5 do 11 września włącznie – dowóz dzieci przedszkolnych z Lubiewic odbywać się będzie wg załączonego rozkładu, natomiast w tych dniach dzieci z Trutnowa odjeżdżać będą o godz. 8:00 – 8:05. (autobus z Lubiewic pojedzie bezpośrednio do Trutnowa).
Od 12 września dowozy odbywać się będą wg załączonych harmonogramów.