DOTACJA NA USUWANIE ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH, SIATKI I SZNURKA DO OWIJANIA BALOTÓW, OPAKOWAŃ PO NAWOZACH I TYPU BIG BAG

Odsłony: 8

W 2023 roku Gmina Lubiewo uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie pod nazwą: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” (w ramach umowy nr   623/2023/Wn02/OZ-go/D).

Odbiór odpadów nastąpił w dniu 3 sierpnia 2023 r.  Odebrano łącznie   20,63 Mg odpadów:

– folie –    12,645 Mg

– siatka do balotów – 1,72 Mg

– sznurek do balotów-   0,985 Mg

– opakowania po nawozach – 1,475 Mg

– opakowania typu Big Bag –   3,805 Mg

Kosztami kwalifikowanymi przedsięwzięcia były wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę Lubiewo do zbierania odpadów pochodzących od rolników- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bysławiu przy ul. Słonecznej 14, 89-510 Bysław oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag. Odebrano odpady rolnicze łącznie z 63 gospodarstw rolnych z terenu Gminy Lubiewo.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 9.201,82 zł z czego kwota dofinasowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosła 8.520,21 zł.