DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH W ZAKRESIE ORGANIZACJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

Odsłony: 0

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH W ZAKRESIE ORGANIZACJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

DOFINANSOWANIE MIEJSC OPIEKI W ŻŁOBKU

DOFINANSOWANIE

21 600 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

212 040,71 zł