Dostęp do Internetu dla BO „LUBIEWO-INTERNET-EDUKACJ@”

DOSTĘP DO INTERNETU DLA BO „LUBIEWO-INTERNET-EDUKACJ@”

Wójt Gminy Lubiewo informuję, że w ramach procedury zamówień publicznych został wyłoniony operator telekomunikacyjny, który od dnia 1 września 2021 r. będzie zarządzał częścią infrastruktury dostępu do Internetu powstałą w ramach projektu „LUBIEWO-INTERNET-EDUKACJ@”.

Operatorem tym jest firma:

G.Art. Technology Artur Grabiec

ul.Ogrodowa 2
89-422 Sypniewo

www: http://www.toop.pl

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, zainteresowanym osobom (dotychczasowym uczestnikom projektu), usługę dostępu do Internetu na warunkach preferencyjnych tj. przepływność łącza zgodna z obowiązującą ofertą gminną na dzień zakończenia projektu (5 mb/s), w cenie abonamentu 30 zł (trzydzieści złotych 0/100) brutto miesięcznie, od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą lub skorzystać z oferty operatora. Tj.

Dotychczasowi Beneficjenci Ostateczni projektu „LUBIEWO-INTERNET-EDUKACJ@” mogą zgłaszać się do Biura Obsługi Klienta G.Art. Technology Artur Grabiec telefonicznie celem zawarcia umowy i dalszego korzystania z usług: 52 5225000.

Pracownik Biura Obsługi Klienta, w miarę możliwości, również będzie się kontaktował telefonicznie w sprawie dalszego korzystania z usług.

Osobom, które nie wyrażą chęci dalszego korzystania z usług, w dniu 15 września 2021 r. zostanie wyłączony sygnał dostępu do Internetu.

W wyniku nawiązanej współpracy firma G.Art. Technology Artur Grabiec poszerzyła swój zakres usług stając się operatorem na naszej sieci. Od tej pory mogą z zasięgu korzystać również te osoby, które były w zasięgu naszej sieci, a nie mogły z niej korzystać, bo nie spełniały warunków Regulaminu projektu „LUBIEWO-INTERNET-EDUKACJ@”.

A
Kontrast