Dostawa drogowych opraw oświetleniowych zrealizowana

Dnia 18 stycznia 2021 r. została podpisana umowa na dostawę 246 szt.  energooszczędnych opraw ledowych, które zostaną zamontowane na słupach oświetleniowych w miejscowości Bysław, Bysławek i Klonowo.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację ww. dostawy wpłynęły 4 oferty. Dnia 11 stycznia dokonano wyboru oferty firmy LEMAR Electric Sp.
z o.o. z Mysłowic, która zaproponowała wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 138 055,20 zł brutto
i gwarancję na okres 84 miesięcy. Przedmiotowe zamówienie już w bieżącym miesiącu zostało zrealizowane.

Obecnie wszczęta jest procedura udzielenia zamówienia z wolnej ręki na  usługę demontażu istniejących opraw sodowych i montażu nowych opraw w technologii LED. Umowa zostanie podpisana z właścicielem słupów oświetleniowych, tj. ze spółką ENEA.

Wymiana opraw oświetleniowych spowoduje znaczącą redukcję zużycia energii elektrycznej i kosztów konserwacji. Dzięki temu zmniejszy się też emisja CO2 i innych szkodliwych związków chemicznych do atmosfery.

Wymiana opraw jest realizowana w ramach projektu pn.: ,,Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED na terenie Gminy Lubiewo” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska
i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach polityki terytorialnej.

Justyna Glazik