Dojrzali, aktywni, potrzebni

W bieżącym roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie realizuje projekt pt. “50+ dojrzali, aktywni, potrzebni”. W wyniku rekrutacji w sierpniu br. zrekrutowanych zostało 14 osób – 13 kobiet i 1 mężczyzna.

                W ramach realizacji projektu zaplanowano takie zajęcia jak:

– działania integracyjno – warsztatowe realizowane przez Lidera – animatora oraz inne podmioty zlecone,

– działaniach o charakterze kulturalnym tj.  2 wyjazdy do kina, wyjazd do teatru lub opery lub innej formy predysponowanej przez uczestników projektu, wyjazd poznawczo – integracyjny

– działania  o charakterze informacyjno – edukacyjnym w ramach których realizowany jest Punkt Wsparcia w którym przewidziano zajęcia indywidualne i grupowe z takimi specjalistami jak: prawnik, psycholog, dietetyk.

– działania o charakterze środowiskowym w ramach którego zaplanowano – spotkanie wigilijne oraz spotkanie podsumowujące projekt.

Dotychczas zrealizowaliśmy następujące działania:

– spotkania grupowe i indywidualne z prawnikiem,  psychologiem i dietetykiem w ramach Punktu Wsparcia,

– w ramach działań integracyjno – warsztatowych zrealizowano warsztaty mydlarskie, krawieckie, kulinarne i kosmetyczne,

– uczestniczyliśmy w pikniku,

–  zwiedziliśmy Twierdzę Fort IV – Okoński oraz Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu,

– podczas zajęć z Liderem – animatorem przygotowaliśmy wiązanki nagrobne.

Obecnie przygotowujemy się do działań związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia.

Projekt dofinansowanych jest przez Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”.