Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Odsłony: 2

Z przyjemnością informujemy, że 23 grudnia 2020 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Lubiewo a Wojewodą Kujawsko – Pomorskim o dofinansowaniu zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 010608C relacji Bysławek – Lubiewo od km 1+750 do km 3+563 etap I” ze środków Państwowego Funduszu Celowego pn.: „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”, czyli byłego Funduszu Dróg Samorządowych.

Zgodnie z podpisaną umową Gmina Lubiewo otrzymała dofinansowanie w wysokości 498 700,00 zł przy łącznej wartości inwestycji 997 561,07 zł. Poza dotacją z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w inwestycji partycypują Lasy Państwowe, których wkład wynosi 300 000,00 zł. Pozostała kwota to wkład własny Gminy Lubiewo sfinansowany ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach zadania zostanie wybudowany bitumiczny odcinek drogi o długości 1,813 km. Teren budowy został przekazany wykonawcy tj. Firmie Handlowo – Usługowej „KIC-TRANS” Piotr Różycki w dniu 10.11.2020 r. Wykonawca ma czas do 15.06.2021 r. żeby zakończyć zlecone mu prace.