Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii

Odsłony: 0

Uprzejmie informujemy, iż na początku stycznia br. została podpisana umowa z Wykonawcą na montaż 54 instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Lubiewo”.

Montażu instalacji dokona firma Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. K. z Woli Zaradzyńskiej.

Obecnie przygotowywane są umowy z mieszkańcami. O terminie zawarcia umów mieszkańcy zostaną poinformowani telefonicznie. Przewidujemy, iż podpisanie umów z I etapu nastąpi na koniec bieżącego tygodnia, a II etapu w następnym tygodniu.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3, Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania
i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.