Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii

Odsłony: 1

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 19 grudnia br., w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Lubiewo”.

Zgodnie z wynikiem przetargu, montażu 54 instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych  dokona firma Flexipower Group Sp. z o.o. Sp.K. z Woli Zaradzyńskiej. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta
w pierwszym tygodniu stycznia 2020 r.  Zamontowane zostaną instalacje fotowoltaiczne: Moduł Canadian Solar CS3K-290, Falownik SolaxPower X3-3.0-T, X3-4.0-T, X3-5.0-T, X3-6.0-T, X3-7.0-T, X3-8.0-T, X3-10.0-T
(w zależności od ilości kW).

Kolejnym etapem będzie podpisanie umów z mieszkańcami. Przewidujemy, iż nastąpi to w drugim tygodniu stycznia. O dokładnym terminie spotkania poinformujemy mieszkańców telefonicznie.

Ponadto zawiadamiamy, że trwa przygotowywanie dokumentacji przetargowej na drugą część projektu, tj. na dostawę i montaż kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła.

Pierwsze przetarg w tej części został unieważniony, ponieważ nie złożono żadnej oferty.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3, Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.