Dodatek węglowy

Odsłony: 0

Aktualizacja 19.08.2022 r.

Wzór wniosku o DODATEK WĘGLOWY można pobrać ze strony https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy lub od poniedziałku 22.08.2022r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie.

——————————-

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz ukazaniem się rozporządzenia określającego wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego, Urząd Gminy Lubiewo informuje, iż realizacją zadania będzie zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie.

Wnioski będą przyjmowane od 22.08.2022r. (poniedziałek)

w siedzibie Ośrodka w Dziale Świadczeń Rodzinnych pokój nr 2.

O dodatek węglowy można wystąpić do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpoznania.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – zgodnie z art.3 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym.