Diia.pl – elektroniczny dokument potwierdzający tożsamość uchodźcy

Odsłony: 0

Diia.pl to elektroniczny dokument potwierdzający tożsamość uchodźcy, wydawany osobom, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską po 24 lutego b.r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Skorzystać z Diia.pl może każda osoba, która:

– przekroczyła granicę polsko-ukraińską po 24 lutego 2022 roku i legalnie przebywa na terenie RP na postawie

ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

– ma nadany numer PESEL,

– ma aktywny profil zaufany.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/ua