Dane liczbowe dot. wdrażania programu “Czyste powietrze” na terenie Gminy Lubiewo

Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 16 aneksu nr 1/2022 z dnia 22.09.2022 r. do porozumienia z dnia 02.07.2020 r. zawartego z WFOŚiGW w Toruniu w sprawie realizacji programu priorytetowego “Czyste Powietrze”, Gmina Lubiewo udostępnia poniższe dane:

liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie133 szt.
liczba zawartych umów o dofinansowanie124 szt.
liczba zrealizowanych przedsięwzięć72 szt.
sumaryczna kwota wypłaconych dotacji1 250 910,04 zł

Dane na dzień: 04.01.2023 r.