Dane liczbowe dot. wdrażania programu “Czyste powietrze” na terenie Gminy Lubiewo

Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 16 aneksu nr 1/2022 z dnia 22.09.2022 r. do porozumienia z dnia 02.07.2020 r. zawartego z WFOŚiGW w Toruniu w sprawie realizacji programu priorytetowego “Czyste Powietrze”, Gmina Lubiewo udostępnia poniższe dane:

liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie125 szt.
liczba zawartych umów o dofinansowanie111 szt.
liczba zrealizowanych przedsięwzięć63 szt.
sumaryczna kwota wypłaconych dotacji973 422 zł

Stan na dzień: 07.10.2022 r.