Częściowe zawieszenie działalności w zakresie projektu “„LUBIEWO – INTERNET- EDUKACJ@”

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym od dnia 17.03.2020 r. do odwołania zostaje zawieszone w zakresie projektu pn. „LUBIEWO – INTERNET- EDUKACJ@” :

– przyjmowanie sprzętu komputerowego (laptopy, drukarki)

– wstrzymany zostaje serwis internetowy sieci Gminnej w terenie.

 Wszystkie awarie prosimy zgłaszać telefonicznie pod nr telefonu: 501-543-471, 523349310 lub e-mail donarski@lubiewo.pl, ug@lubiewo.pl.

Jednocześnie informuję, że realizowany przez Gminę Lubiewo projekt pn. „LUBIEWO – INTERNET- EDUKACJ@”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, oś priorytetowa 8,  kończy się z dniem 06.06.2021 r. 

            Ponadto informuję, iż okres gwarancyjny sprzętu komputerowego (laptopy, drukarki), który przewidziany był na okres pięciu lat zakończył się. Po okresie trwałości projektu tj. 06.06.2021 r. sprzęt komputerowy będzie przekazany Beneficjentowi stosownym porozumieniem.

            Jednocześnie zachęcam do udziału w ankiecie dotyczącej Państwa opinii na temat warunków korzystania z internetu po zakończeniu projektu, którą w najbliższym czasie planujemy przeprowadzić.

Wójt Gminy Lubiewo
Joanna Jastak