Cyfryzacja szacowania strat „suszowych”

Wójt Gminy Lubiewo informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  została udostępniona aplikacja publiczna poprzez którą rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę. Aplikacja wygeneruje także protokół z oszacowania strat.

Więcej informacji pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/cyfryzacja-szacowania-strat-spowodowanych-przez-susze

Informacje na temat publicznej aplikacji  szacowania suszy dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/publiczna-aplikacja–szacowanie-suszy