Budowa targowiska w Lubiewie

W czerwcu br. rozpoczęto roboty budowlane nad realizacją projektu pn.: „Budowa targowiska gminnego w Lubiewie”. Wykonawcą robót zgodnie z wynikiem postępowania przetargowego jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Koszowski” s.c. z Pruszcza. Projekt przewiduje budowę budynku higieniczno-sanitarnego, trzech zadaszonych wiat, ogrodzenia, utwardzenia powierzchni gruntu na terenie targowiska i oświetlenia w postaci lamp solarnych. Na terenie targowiska powstanie 12 miejsc do handlu pod zadaszonymi wiatami (po cztery stanowiska pod każdą wiatą) oraz 11 miejsc do handlu na utwardzonym placu. Termin realizacji robót budowlanych został wyznaczony do końca września br. Celem projektu jest wsparcie lokalnego rozwoju oraz stworzenie warunków do sprzedaży produktów rolno-spożywczych i innych. Inwestycja jest współfinansowana w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”.  Koszt robót budowlanych wynosi 452.730,71 zł.

AKTUALIZACJA 4.07.2019 r.