Targowisko gminne w Lubiewie

W pierwszej połowie października br. odbył się odbiór końcowy inwestycji pn.: „Budowa targowiska gminnego w Lubiewie”. W ramach operacji pobudowano budynek higieniczno – sanitarny z przyłączami, trzy wiaty czterostanowiskowe, oświetlenie placu w postaci lamp solarnych, ogrodzenie, utwardzenie terenu oraz wjazd.

Wartość robót budowlanych wyniosła  452 730,71 zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe  KOSZOWSKI  s.c. z Pruszcza. 

Projekty uchwał w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska gminnego ,,Mój Rynek” w Lubiewie i ustalenia opłaty targowej zostały przedłożone radnym pod obrady sesji, która odbędzie się w dniu 30 października br.

Obecnie oczekujemy na kontrolę z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tucholi
i decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie targowiska. 

Celem projektu jest wsparcie lokalnego rozwoju oraz stworzenie warunków do sprzedaży produktów rolno – spożywczych i innych.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury. Poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi  260 025,00 zł.