Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubiewo i Trutnowo

Odsłony: 1

Roboty budowlane nad realizacją projektu pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubiewo i Trutnowo” zakończono w czerwcu br. Wykonawcą robót zgodnie z wynikiem postępowania przetargowego było Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych  i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o., ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice.
W ramach projektu firma wybudowała dwa odcinki sieci wodociągowej w Lubiewie o długości 483,50 m i 782,00 m oraz w Trutnowie o długości 555,00 m. Celem inwestycji było połączenie dwóch sieci wodociągowych, by zapewnić dostawy wody dla wszystkich mieszkańców gminy w przypadku awarii którejkolwiek stacji uzdatniania wody. Wartość robót budowlanych wyniosła 265.147,75 zł brutto. Zadanie jest dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Wysokości dotacji wynosi 63,63 % kosztów kwalifikowalnych, tj. 133 535,00 zł, a pozostała kwota pochodzi z budżetu gminy.