Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Odsłony: 4


Roboty budowlane nad realizacją projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubiewo” zakończono w grudniu br. Wykonawcą robót zgodnie z wynikiem postępowania przetargowego była firma EURO-POL Tomasz Mierzejewski z Ostrołęki. W ramach projektu wybudowano 33 szt.  przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bysław, Bysławek, Teolog, Wełpin, Minikowo, Lubiewo, Klonowo, Sucha, Lubiewice, Szumiąca. Wartość robót budowlanych wyniosła 798.500,60 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii.” Wysokość dotacji wyniosła 63,6,3% kosztów kwalifikowalnych, tj. 413.077,00 zł, a pozostała kwota pochodzi z budżetu gminy.