Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Lubiewo informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej Wykonawcą inwestycji pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubiewo” została firma  EURO-POL Tomasz Mierzejewski Ostrołęka.

Prace rozpoczną się w październiku br.  Przedmiotem zadania jest budowa 33 szt.  przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bysław, Bysławek, Teolog, Wełpin, Minikowo, Lubiewo, Klonowo, Sucha, Lubiewice, Szumiąca.

Przedmiotowy projekt dofinansowany jest dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.

Całkowita wartość inwestycji: 798.500,60 zł

Dofinansowanie –413.077,00 zł.

Termin realizacji – 30.11.2018 r.