Budowa małej architektury na kąpielisku w Bysławiu

Odsłony: 4

W dniu 30 czerwca br. Wójt Gminy Lubiewo Joanna Jastak podpisała umowę na realizację inwestycji pn.: „Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu – budowa obiektów małej architektury, tj. brama, witacz i promenada w miejscu publicznym”. Wykonawca robót, tj. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ,,KOSZOWSKI” s.c. z Pruszcza, został wybrany w trybie zapytania ofertowego.  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę: bramy na kąpielisko, witacza i promenady o nawierzchni
z kostki brukowej. Inwestycja jest obecnie realizowana. Zadanie zostanie wykonane w terminie do 30 września br. Koszt inwestycji wynosi 76 260,00 zł brutto, z czego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to kwota 70 375,66 zł. Pozostała część pochodzi z budżetu gminy.