Bory i Borowiacy – nasze małe ojczyzny. Szkolenie z zakresu edukacji regionalnej.

ZAPROSZENIE

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu tucholskiego na szkolenie, którego celem jest powiększenie i ugruntowanie wiedzy na temat tej części Borów Tucholskich, które leżą w granicach powiatu tucholskiego. Zaproszenie kierujemy do osób, pracujących z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi: pracowników świetlic wiejskich, nauczycieli, działaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku itp.

Tematami zajęć będą:

  • elementy historii Borów Tucholskich: początki, ludność, osadnictwo, architektura
  • wybitne postaci regionu
  • fauna i flora Borów Tucholskich

W trakcie szkolenia odbędą się także wycieczki, których celem będzie pokazanie najciekawszych

obiektów z obszaru naszego powiatu:

  • Tuchola nieznana wraz z wizytą w Muzeum Borów Tucholskich
  • wizyta w Wiosce Borowiackiej – Nowym Suminie
  • wycieczki geograficzno – przyrodnicze; w programie m.in. bagno Grzybna, Jeziorka Kozie, jezioro Zdręczno, park dendrologiczny w Gołąbku, ścieżka przyrodniczo-edukacyjna dookoła jeziora Wypalanki w Trzebcinach i Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Woziwodzie.

Zajęcia odbywać się będą w dniach: 23 i 30 października, 21 i 28 listopada oraz  zakończenie w dniu 4 grudnia br.

Zgłoszenia mailowe prosimy wysyłać przez formularz https://forms.gle/tq3SdjpoBKY5hy9M7 lub mailowo na adres mbucholz@mb.pol.pl. W zgłoszeniu mailowym prosimy podać: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, instytucja i stanowisko, wiek, kontakt mailowy i telefoniczny i krótką (trzy – cztery zdania) motywację do udziału w szkoleniu.  Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 października.

Po zebraniu zgłoszeń roześlemy wszystkim zgłaszającym się informację o zakwalifikowaniu się (lub

nie) na warsztaty. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych pierwszeństwo będą miały osoby z grup defaworyzowanych określonych w LSR (osoby do 35 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby powyżej 50 roku życia).

Zapraszamy – warto wiedzieć więcej.

 

Fundacja Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego

„Cisowy Fyrtel”

 

Michał Bucholz – koordynator projektu

Tel. 606 85 68 05