Boisko w Bysławiu- Umowa podpisana- teraz realizacja

W dniu 31 stycznia br. komisja przetargowa zakończyła pracę nad oceną ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn.: „Budowa boiska sportowego ze sztuczną trawą oraz bieżni lekkoatletycznej z tartanu przy Szkole Podstawowej
w Bysławiu”.  W przetargu złożono 13 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ELSIK Sp. z o.o. z Żukowa, która zaproponowała cenę 1 223 850,00zł.

W czwartek 20 lutego br. w Urzędzie Gminy w Lubiewie podpisana została umowa na wykonanie inwestycji pn. „Budowa boiska sportowego ze sztuczną trawą oraz bieżni lekkoatletycznej z tartanu przy Szkole Podstawowej w Bysławiu”. Aktu podpisania dokonały Wójt Gminy Lubiewo Joanna Jastak i Prezes firmy ELSIK Sp. z o.o. Agnieszka Kaszuba. Paniom towarzyszyli:

– Andrzej Ebertowski – kierownik budowy,
– Zbigniew Klinicki – inspektor nadzoru,
– Roman Chmara – dyrektor Szkoły Podstawowej w Bysławiu,
– Małgorzata Wamka – główna księgowa działająca z upoważnienia skarbnika gminy,
– Justyna Glazik – kierownik Referatu Infrastruktury i Planowania Przestrzennego,
– Wioletta Szymczak – kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych,
– Paulina Ciepluch – inspektor ds. sportu i organizacji pozarządowych.

Zakres zadania obejmuje, m.in.: budowę boiska sportowego do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, o wym. 29x60m, z piłkochwytami, trybunami, budowę bieżni o nawierzchni poliuretanowej, czterotorowej, okólnej o dł. 200mb i prostej o dł. 100m zakończonej zeskokiem w dal. Ponadto, realizacja zadania będzie wymagała przebudowy istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz częściowego utwardzenia terenu.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustalono do końca października br.

Inwestycja będzie sfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz budżetu Gminy Lubiewo.

Wioletta Szymczak