Biegi uliczne 18 września

Odsłony: 0

REGULAMIN

KRÓTKODYSTANSOWE BIEGI ULICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

W RAMACH  XIV OGÓLNOPOLSKIEGO EKOLOGICZNEGO BIEGU KRAINĄ TRZECH WIEŻ NAD BORAMI

 

Cel: Popularyzacja biegów wśród dzieci i młodzieży.

Sportowa rywalizacja klubów, szkół i gmin w zakresie biegów ulicznych.

 1. Organizatorzy: Wójt Gminy Lubiewo, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo „BORY”
  w Lubiewie,

III. Termin i miejsce: 18 września 2021r. (sobota) – start biegu godz. 11:10 na ulicy Hallera.

 1. Zapisy u nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach do 16 września 2021 r. oraz w biurze organizacyjnym biegu w dniu 18 września 2021r. w godz. od 9:00 do 10:00. – wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Biuro Organizacyjne Biegu – sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Lubiewie czynne
  w godzinach od 9:00 – 10:45.
 3. Wydawanie numerów startowych w biurze organizacyjnym biegu w godzinach od 9:00 do 10:45.
  VII. Zasady uczestnictwa: Prawo startu mają wszyscy chętni z terenu gminy lub spoza, zgłoszenie
  do biegów z aktualną legitymacją szkolną lub innym dokumentem tożsamości oraz zgodą rodzica lub prawnego opiekuna. Do zawodów szkoła może zgłosić dowolną liczbę zawodników.
  VIII. Kategorie wiekowe i dystanse biegów:

Kategoria wiekowa:.

 1. Rocznik 2018-2017- razem chłopcy i dziewczęta – 100m
 2. Rocznik 2016-2015- razem chłopcy i dziewczęta – 100m
 • Rocznik 2014-2012- dziewczęta- 200m
 1. Rocznik 2014-2012- chłopcy- 200m
 2. Rocznik 2011-2009- dziewczęta- 400m
 3. Rocznik 2011-2009 chłopcy- 400m
 • Rocznik 2008-2006 dziewczęta- 600m
 • Rocznik 2008-2006- chłopcy- 600m

 

 1. Nagrody: W każdym biegu za zajęcie miejsca od I do III przyznane będą medale oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają wodę i baton energetyczny.
 2. Uwagi końcowe: Odpowiedzialność za stan zdrowia zawodnika ponosi rodzic lub prawny opiekun. Regulamin na stronie https://lubiewo.plhttp://splubiewo.edu.pl , https://spbyslaw.edu.pl.

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
Wszyscy uczestnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.

Regulamin 2021 – biegi uliczne (1)