Bezpłatne badanie gleby dla rolników z gminy Lubiewo

Wójt Gminy Lubiewo informuje, że w dniu 05.02.2021 r. została podpisana umowa z Okręgową Stacją Chemiczno- Rolniczą w Bydgoszczy na prowadzenie w 2021 r. monitoringu gleby na terenie Gminy Lubiewo.

Zainteresowani rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne (powyżej 1 ha) mogą zgłaszać się do wykonania bezpłatnych badań gleb na użytkach rolnych i sadach położonych na terenie Gminy Lubiewo.

Badanie próbek glebowych wykonane będzie w podstawowym zakresie analiz (odczyn oraz przyswajalne formy fosforu, potasu i magnezu). Wyniki badań gleby są niezbędne do prawidłowego nawożenia i utrzymywania gleby w dobrej kulturze.

Jedna próbka przypada na 4 ha użytków rolnych o wyrównanej pod względem glebowym powierzchni i zbliżonym ukształtowaniu terenu (maksymalnie 10 prób na jedno gospodarstwo).

Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy w Lubiewie u p. Magdaleny Hoppe, pok. nr 7, nr tel. 052 33 49 310 wew. 41.

W tym roku Gmina na ten cel przeznaczyła kwotę 2991,36 zł. Liczba prób jest ograniczona i wynosi 228 sztuk. Przy wykonywaniu badań, ze względu na ograniczone środki finansowe, decyduje kolejność zgłoszeń.