Apel do mieszkańców-wspomóżmy przedsiębiorców!

Trudna sytuacja gospodarcza spowodowana stanem epidemii koronawirusa sprawiła, że wiele firm w całej Polsce z dnia na dzień straciło możliwość realizowania swoich zadań. Skutki gospodarcze dotknęły wiele 
przedsiębiorstw i firm działających na terenie Gminy Lubiewo.
Handlowcy i usługodawcy narażeni są na utratę płynności finansowej, zwolnienia pracowników, a nawet upadłość. Negatywne następstwa obecnej sytuacji dotknęły niemal wszystkie sektory gospodarcze, np. branżę rolną, spożywczą, handlową, ogrodniczą, fryzjersko-kosmetyczną, transportową, turystyczną itp.


          Wydarzenia te wymusiły na lokalnych przedsiębiorcach konieczność modyfikacji funkcjonowania swoich firm. Niektóre lokale gastronomiczne i sklepy spożywcze po wcześniejszym złożeniu zamówienia drogą telefoniczną lub mailową, świadczą swoje usługi z dostawą do klienta lub odbiorem osobistym.


         W obliczu obecnej sytuacji apeluję do mieszkańców, aby w miarę swoich możliwości wspierali miejscowych przedsiębiorców. Wiele osób posiada ulubionych i zaufanych usługodawców, którym może teraz pomóc przetrwać na rynku. Solidarna postawa i zbiorowa odpowiedzialność chociaż częściowo mogą przyczynić się do ograniczenia gospodarczych skutków epidemii.

Wójt Gminy Lubiewo
Joanna Jastak