Ankieta– Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lubiewo na lata 2021-2027

Gmina Lubiewo dokonuje aktualizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych. Jest to dokument, który określa cele i kierunki prowadzenia polityki rozwoju społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji pomocy społecznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Opracowywana obecnie Strategia będzie obowiązywała dla okresu 2021-2027, a więc przez wiele lat, podczas których spodziewamy się istotnych zmian w zakresie potrzeb mieszkańców. Warto przypomnieć, że „polityka społeczna” to nie tylko pomoc udzielana rodzinom znajdującym się z różnych powodów w trudnej sytuacji, którym przysługują określone świadczenia regulowane przez obowiązujące w Polsce przepisy. „Polityka społeczna” to także szereg działań, które możemy inicjować, prowadzić i rozwijać na terenie naszej gminy w celu poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców – niezależnie od wieku i miejscowości zamieszkania. Potraktujmy więc opracowywaną Strategię jako dokument, w którym możemy zaproponować działania wpływające na poprawę warunków życia każdego z nas.
Poniżej znajduje się link do ankiety, w której możecie Państwo wyrazić swoją opinię na temat problemów i potrzeb Gminy Lubiewo. Wypełnienie ankiety zajmie zaledwie kilka minut, a jej wyniki pozwolą na poznanie Państwa oczekiwań i będą uwzględnione w programowaniu ustaleń Strategii.
Zachęcamy do wypełnienia formularza ankiety oraz przekazywania informacji znajomym o możliwości wzięcia za pomocą ankiety udziału w tworzeniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubiewo na lata 2021 – 2027.

Proszę o wypełnienie ankiety do 25 stycznia

Ankieta dostępna poniżej:

ANKIETA- Problemy społeczne i potrzeby mieszkańców Gminy Lubiewo w zakresie pomocy społecznej

Dziękuję za wypełnienie ankiety!

Weronika Łepek – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie