Ankieta internetowa badająca sytuację uchodźców z Ukrainy w Polsce

Agencja Praw Podstawowych (FRA) udostępnia ankietę internetową badającą sytuację uchodźców z Ukrainy w Polsce i 9 innych państwach UE (BG, CZ, IE, DE, HU, IT, RO, SK, ES).

Ankieta skierowana jest do obywateli Ukrainy, którzy w wyniku konfliktu znaleźli się na terytorium wskazanych PCz.

Pytania dotyczą szerokiego zakresu zagadnień: dostępu do zatrudnienia, edukacji, mieszkalnictwa, opieki zdrowotnej, nauki języków i innych kwestii mających wpływ na integrację społeczną i gospodarczą. Przeprowadzana jest w dziesięciu państwach członkowskich UE: Bułgarii, Czechach, Estonii, Niemczech, Węgrzech, Włoszech, Polsce, Rumunii, Słowacji i Hiszpanii. Ankieta jest dostępna po kliknięciu poniższych linków i pozostanie otwarta przez około miesiąc:

https://fra.europa.eu/ukr-survey-uk (Ukrainian)

https://fra.europa.eu/ukr-survey-en (English)

https://fra.europa.eu/ukr-survey-ru (Russian)

Ustalenia będą stanowić wskazówkę Agencji dla UE i krajów przyjmujących, gdy będą one dopracowywać swoje wsparcie. FRA opublikuje wyniki ankiety w 2023 r. Ankieta jest częścią szeregu działań FRA dotyczących wpływu wojny na prawa podstawowe w UE.