Ankieta dla rodziców słuchaczy Uniwersytetu Dziecięcego

Szanowni rodzice, serdecznie dziękuję za udzielenie odpowiedzi w ankiecie dot.  organizacji dodatkowych atrakcji dla słuchaczy Uniwersytetu Dziecięcego WSG filia
w Lubiewie w roku szkolnym 2018/2019.

Zebrane informacje bardzo pomogą nam w organizacji dodatkowych atrakcji dla dzieci.

Jako pierwszą proponuję zorganizowanie w dniu 16 lutego br. zabawy karnawałowej.

Impreza odbyłaby się zaraz po wykładzie w Domu Kultury w Lubiewie i przewidywany czas jej zakończenia ok. godz. 15:00.

Zabawę poprowadzą animatorki ze świetlic wiejskich, a potrzebowałam do pomocy 3-5 rodziców, abyśmy podczas wykładu przygotowali poczęstunek dla dzieci (produkty zostaną zakupione przez urząd gminy) i później czuwali nad przebiegiem zabawy.

Jeśli byłby ktoś chętny proszę o kontakt: Wioletta Szymczak 512 864 125.

Wpłynęły 33 ankiety. Poniżej liczbowe zestawienie udzielonych odpowiedzi.

Z jakiej formy spędzenia wolnego czasu w grupie Pani/Pana dziecko skorzystałoby najchętniej?
Wyjazd do kina na bajkę, film przygodowy, 17
Wyjazd na basen 20
Wyjazd na kręgielnię, 21
Wyjazd do „Kolorowego zakątka” w Tucholi tzw. plac zabaw, 12
Spotkanie integracyjne w Domu Kultury np. ognisko, mikołajki, dzień dziecka, itp. 8
Zabawa karnawałowa (bal przebierańców), 9
Proszę podać inne formy wg Państwa uznania i rozpoznania
Wyjazd do Jumping Park w Bydgoszczy 2
Piknik rodzinny 1
Wycieczka rowerowa – krajoznawcza 1
Wyjazd do Centrum Nowoczesności „Młyn wiedzy” w Toruniu 6
Wyjazd do Escap roomu 1
Wyjazd do parku linowego w Pile 1
Wyjazd do zakładów produkcyjnych (słodyczy, papieru, mydła itp.) 1
Turnieje gier planszowych, kalambury, podchody 1
Wyjazd do planetarium 1
Wyjazd do muzeum 1
Wyjazd do opery/filharmonii 1

Jakie wg Pani/Pana byłyby najdogodniejsze terminy realizacji ww. atrakcji:

  • Soboty ……………………………… – 30
  • Przerwy w nauce np. świąteczna …… – 7
  • Ferie zimowe, wakacje letnie ………. – 9.

Czy byłaby Pani/byłby Pan chętny do pomocy przy organizacji np. spotkań lub jako opiekun podczas wyjazdów

  • Tak – 23
  • Nie – 10