ANKIETA – „Aktywność dzieci i młodzieży Gminy Lubiewo”

Gmina Lubiewo ma zamiar przystąpić do konkursu „Aktywność lokalnej młodzieży – projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Dekel do Borowiackiej Grapy” partnerstwa „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do opracowania diagnozy potrzeb.

Link do formularza: https://forms.gle/B6enbChVVjygPfEw6

A
Kontrast