Aktywność fizyczna mieszkańców Gminy Lubiewo – zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety

Odsłony: 0

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie poświęconej aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Lubiewo. Prosimy o wypełnienie ankiety do 30 kwietnia 2016 r. Ankieta przeprowadzana jest przez Urząd Gminy w Lubiewie Badanie ma na celu poznanie preferencji mieszkańców dotyczących aktywności ruchowej. Pozwoli na dostosowanie oferty i działań gmny do potrzeb mieszkańców. Pozwoli to także na jeszcze większe zaangażowanie władz gminy w ukierunkowany rozwój sportu w gminie. Prosimy o udostępnienie ankiety swoim znajomym, a za wypełnienie dziękujemy.