AKCJA PRZEWONIENIA GAZU ZIEMNEGO „JESIEŃ 2018”

Uprzejmie informuję, że PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy przeprowadzi w dniach 16.10.-18.10.2018 roku na terenie gminy Lubiewo akcję przewonienia gazu ziemnego „JESIEŃ 2018”, która ma na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach.

Wykryte nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej do kurka głównego i przy gazomierzach usuwane będą przez pracowników PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy. Służby Pogotowia Gazowego będą pracowały w czasie trwania akcji przez całą dobę.

Jednocześnie nadmieniam, że usuwanie stwierdzonych nieszczelności na instalacjach wewnętrznych i urządzeniach gazowych w budynkach należy do obowiązków właścicieli lub administratorów obiektów.

 

Zastępca Wójta

Jerzy Bogusławski